Obavještenje za aplikante Programa samozapošljavanja u poljoprivredi u 2020. godini - Prijedlog liste kandidata

Prema odluci Komisije objavljujemo Prijedlog liste kandidata po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2020. godini

Image for news

Na Prijedlog liste o rangiranju kandidata, sa brojem bodova i predloženim iznosima sredstava, može se uložiti prigovor u roku od sedam dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli i internetskoj stranici Zavoda.

Prigovor se podnosi Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH putem protokola Zavoda.

Prijedlog liste kandidata je dostupan na sljedećem linku: Prijedlog liste kandidata po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi u 2020. godini