Poziv za dostavu komentara na Prednacrt Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH obavještava sve zainteresovane da primjedbe i komentare na Prednacrt Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji mogu dostaviti Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 30.06. 2021. godine.