Obavještenje za aplikante Programa samozapošljavanja u poljoprivredi

17.3.2021. Obavještavaju se lica koja su se prijavila na Javni poziv po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2020. godini da edukacija iz oblasti preduzetništva počinje 22. 3. 2021. godine (ponedjeljak) u Omladinskom centru u Brčkom.

Image for news

U skladu s dosadašnjim mjerama i preporukama Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, proces edukacije bit će provođen u grupama koje će brojati ograničen broj učesnika, a grupe će se formirati prema početnim slovima prezimena aplikanata, kako slijedi: