Poziv za dostavu komentara na Prednacrt Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica od strane Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH

Obavještavamo sve zainteresovane da primjedbe i komentare na prijedlog Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica od strane Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine mogu dostaviti Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 03.06.2021. godine.