Javni poziv za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH u cilju razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH raspisuje Javni poziv za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH.

Image for news

Obavještavaju se sve banke, mikrokreditne organizacije i ostale finansijske institucije na području Brčko distrikta BiH da je Vlada Brčko distrikta BiH, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela Odluku o usvajanju Programa o plasiranju novčanih sredstava kroz kreditne linije u cilju razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH, broj: 05-000386/21 broj akta: 01.11-0377MB-017/21 od 23.06.2021. godine.

Članom 4. navedenog Programa propisano je raspisivanje javnog poziva za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama. Predmet javnog poziva je plasiranje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 1.954.262,73 KM putem kreditnih linija u cilju razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH.

U skladu sa time, pozivaju se sve finansijske institucije (komercijalne banke, mikrokreditna društva ili fondacije) da, ukoliko žele da sa Brčko distriktom BiH sklope ugovor o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko Distrikta BiH, podnesu prijavu za sklapanje ugovora Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH.

Sa finansijskim institucijama koje ispune uslove iz javnog poziva Brčko distrikt BiH će zaključiti ugovor o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova javnog poziva dostaviti putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH (šalter br. 6), Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH na adresu: Bulevar mira 1, Brčko distrikta BiH, s naznakom:

„Prijava na javni poziv za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH“.

Javni poziv će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i web stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net

Javni poziv, kao i Odluka o usvajanju Programa o plasiranju novčanih sredstava kroz kreditne linije u cilju razvoja poljoprivrede, nalaze se u prilogu.

Prilozi:

1. Javni poziv za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH

2. Odluka o usvajanju Programa o plasiranju novčanih sredstava kroz kreditne linije s ciljem razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH