Javni poziv za podršku poljoprivrednim gazdinstvima

EU4Business – Javni poziv za podršku poljoprivrednim gazdinstvima

Image for news

Obavještavamo vas da je u okviru Projekta “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije- EU4Business”, objavljen Javni poziv za podršku poljoprivrednim gazdinstvima.

Ovaj Projekat, koji za cilj ima da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima, predstavlja četverogodišnju inicijativu (2018.-2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru lnstrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft fur lnternationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP je odgovoran za provedbu projektnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede, proizvodnje hrane i ruralnog razvoja, gdje će se kroz mjere podrške u ukupnom iznosu od blizu 6 miliona KM podržati investicije za sljedeće grupe korisnika:

1)   poljoprivredna gazdinstva koja se bave primarnom proizvodnjom,

2)   pravna lica koja se bave preradom i proizvodnjom prehrambenih proizvoda,

3)   lokalne vlasti koje kroz partnerstva sa poljoprivrednim proizvođačima jačaju ruralna područja.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima opisanim u Javnom pozivu

Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno. Prijave više podnosioca kroz jedan prijedlog neće biti uzete u obzir.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Sve informacije o načinu provedbe, kriterijima, zahtjevima, rokovima i načinu prijave možete naći pod sljedećim linkovima

Javni poziv za podršku poljoprivrednim gazdinstvima

Prilog-1-Obrazac-za-prijavu-na-javni-poziv-1

Prilog-2-Obrazac-poslovnog-plana

Prilog 2.a: Poslovni plan za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima

Prilog 3: Pismo namjere za sufinansiranje projekta

Prilog 4: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom iii lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) – Projekat EU4Business

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart  2019. godine do 17:00  sati. Neposredno nakon objave javnog poziva Projekat EU4Business će organizovati niz info sesija tokom kojih će se prezentirati svi aspekti javnog poziva te pojasniti uslovi i kriteriji. Pored ovoga, tokom sesija potencijalni podnosioci prijava će imati priliku postavljati pitanja o javnom pozivu.

Više informacija o projektu EU4Business možete naći na stranici UNDP-a na slijedećem linku:

EU4Business - Javni poziv